Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretssagfører

Født tirsdag den 17. november 1885 i København
Død lørdag den 1. november 1941 i København

Mini-biografi: Var søn af en læge, blev 1904 student fra Østersøgades Skole, læste jura og tog kandidateksamen 1911, virkede derefter i 8 år som juridisk studentervejleder. Fik 1914 bestalling som overretssagfører, var i årene 1919-29 ansat som medhjælper hos statsadvokaten for København og blev i 1924 udnævnt til højesteretssagfører. Øyvind Ahnfelt-Rønne havde adskillige tillidshverv, sad som medlem af Studentersamfundets bestyrelse, af Juridisk Forenings bestyrelse og var i ni år foreningens sekretær. Medlem af Dansk Kriminalistforenings bestyrelse, af Kredsbestyrelsen for Sagførersamfundets 1. Kreds, af Sagførernævnet, af Højesteretsskrankens bestyrelse og sad i to af de udvalg justitsministeriet nedsatte i 1929 til revision af Retsplejeloven. Var medlem af den danske redaktion af Tidsskrift for Retsvidenskab, formand for bestyrelsen i Selskabet til Haandarbejdets Fremme, Dansk Kunst samt Husflid og Vævestuen, for Aktieselskaberne Emanuel Jensen & H Schumacherske Ejendoms- og Entreprenørselskaber og Nordisk Droge- og Kemikalieforretning, sad i bestyrelserne for Aktieselskaberne Bøgelund-Jensen og W. Bähncke & Co.'s Fabrikker.