Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kammerherre, departementschef og udenrigsminister

Født fredag den 10. december 1875 på Basnæs, Tjæreby, Slagelse
Død mandag den 10. september 1945 i København

Mini-biografi: Var søn af en kammerherre, blev student i 1893 og cand.mag. 1897, fik straks efter ansættelse som volontør i Udenrigsministeriet. Blev siden assistent samt fungerende legationssekretær i Berlin, udsendtes som attaché i Paris 1899, var derefter fungerende legationssekretær i Stockholm, Berlin og Paris, 1903 legationssekretær i Berlin, derefter i Paris, udnævntes 1908 til legationsråd. Otto Christian Scavenius var fra 1909 gesandt i Sankt Petersborg, 1912-19 i Stockholm, chef for Udenrigsministeriets 1. departement 1919-21 og direktør for ministeriet 1921-22. Afløste i april 1920, Henri Konow som udenrigsminister i ministeriet M.P. Friis, blev dog allerede måneden efter, efterfulgt af Harald Scavenius. Fik tildelt flere tillidsposter, var bl.a. direktør i Store Nordiske Telegraf-Selskab samt medlem af bestyrelsen, bestyrelsesformand for A/S Gasaccumulator, Det private Investment Co., næstformand i kontrolkomiteen for livsforsikringsselskabet Hafnia, bestyrelsesmedlem i A/S Det Forenede Olie Kompagni og A/S Dampskibsselskabet Orient, var tillige formand for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme. Fik titel af kammerherre, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 1. grad. Hædredes fra udlandet, bl.a. med den fornemme franske Æreslegion og blev udnævnt til Kommandør med storkors af den svenske Nordstjerneorden. Er portrætteret på Otto Baches maleri: Slutningen af Parforcejagten. Var fætter til Harald og Erik Scavenius.