Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, amtmand og justitsminister

Født onsdag den 26. marts 1834 i Hillerød
Død torsdag den 16. august 1900 i Vallø, Stevns

Mini-biografi: Var søn af en glarmester, blev 1852 student, tog 1859 juridisk embedseksamen og fik ansættelse i det slesvigske ministerium, tog 1861 slesvigsk juridisk eksamen. Blev efter afståelsen 1864 afskediget, arbejdede som manuduktør i København og fra 1866 som sorenskriver på Færøerne. Nicolai Reimer Rump blev 1871 by foged i Korsør, valgtes 1878 til Landstinget og blev 1887 amtmand over Hjørring Amt. Fik i sin embedstid bl.a. fremmet amtets jernbaneinteresser: Nørresundby-Frederikshavn og Nørresundby-Fjerritslev Banen. Var i Landstinget ofte ordfører i sager om jernbaner, sundhedsvæsen, strandingsloven og i sager vedrørende Færøerne. Blev 1894 kongevalgt Landstingsmand og valgt til formand for kommissionen om apotekervæsenet, der resulterede i loven af 10. april 1895 om afgift af personlige apotekerbevillinger. Rump blev 1896 justitsminister og minister for Island, hvilket var en vanskelig opgave, men enkelte love af betydning, som loven om checks, vold mod sagesløs person, tuberkulose, rettens medvirkning til optagelse af bevis i udlandet og om ægtefællers formueforhold, blev dog gennemført. Rump forlod ministeriet 1899 og blev amtmand over Holbæk Amt, måtte på grund af sygdom frasige sig embedet kort efter. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad. Far til kunstsamler Johannes Rump og bror til maleren Godtfred Rump.