Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk veterinær

Født mandag den 8. september 1890 i København
Død tirsdag den 8. januar 1963 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, læste til dyrlæge og tog eksamen 1913. Blev derefter assistent ved Veterinær- og Landbohøjskolens forsøgslaboratoriums bakteriologiske afdeling, fik en grundig veterinær-bakteriologisk indsigt og blev forsøgsleder 1928. Nicolai Thorvald Munk Plum vandt anerkendelse gennem en række skrifter, bl.a. om hønsetuberkulosens forhold over for pattedyrene, smitteforholdene ved tuberkulose, tuberkulinprøven og forholdet mellem menneske- og kvægtuberkulose samt smitte fra mennesker til dyr. Skrev en afhandling om omdannelse af tuberkelbaciller, forsvarede 1935 disputatserne Geflügeltuberkulose bei Säugetieren og Modification of the virulence of tubercle bacilli for den veterinærvidenskabelige doktorgrad og blev Danmarks første doctor medicinae veterinariae. Plum blev afdelingsforstander ved Statens veterinære serumlaboratorium, siden forstander og derefter direktør. Var redaktør af Det veterinære sundhedsråds årsberetning, medredaktør af Skandinavisk Veterinärtidskrift, Nordisk veterinærmedicin og Acta veterinaria Scandinavica. Medarbejder ved Klinisk Ordbog, censor ved veterinæreksamen i speciel patologi, bestyrelsesmedlem i Hestens værn, i C.O. Jensens mindefond, Bernhard Bangs mindefond og Per Sonnes mindefond. Var organisator af og aktiv deltager ved flere nordiske veterinærmøder, med til at afsende den danske veterinærambulance med fire danske dyrlæger til Finland under vinterkrigen 1939-40. blev tildelt Chr. Møller Sørensen og Hustrus Legat, et par udenlandske medaljer, var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Bror til biskop Niels Munk Plum.

Brønshøj Kirkegård, København 2017
© www.gravsted.dk (foto:hs)