Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer, politiker og forfatter

Født tirsdag den 26. oktober 1830 i København
Død fredag den 17. maj 1918 i København

Mini-biografi: Oprindelig handelsuddannet, men meldte sig som frivillig til den danske hær ved udbruddet af Treårskrigen i 1848. Blev taget til fange af preusserne ved Oversø den 24. april 1848, men frigivet ved våbenstilstanden i juni samme år. Gennemførte derefter en reserveofficersuddannelse og blev 1850 udnævnt til sekondløjtnant af linjen. Under krigen 1864 kompagnichef ved 8. Regiment med grad af premierløjtnant og efter krigen udnævnt til kaptajn. Forfremmet til oberstløjtnant og bataljonschef 1880 og fra 1890 oberst og regimentschef indtil afsked på grund af alder 1895. Påbegyndte i mellemkrigsårene et militærfagligt og krigshistorisk forfatterskab og en udstrakt foredragsvirksomhed. Blandt N.P. Jensens militærfaglige skrifter kan nævnes lærebøgerne Felttjeneste for Underofficerer af Infanteriet og Exempelsamling af Krigshistorien. Det krigshistoriske forfatterskab omfatter bl.a. bøgerne Napoleons Felttog 1812-15 og Den fransk-tyske Krig 1870-1871 samt en biografi af generalfeltmarskal Helmuth von Moltke og værket Kampen om Sønderjylland I-IV. Deltog ivrigt i den politiske debat om forsvaret. Gik ind for Københavns befæstning, men var modstander af de provisoriske love, hvorved denne blev gennemført. Medlem af Folketinget for Højre 1874-84 og igen 1909-10. Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand. Desuden tildelt Fortjenstmedaljen i Guld og høje svenske og franske ordner.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)