Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og præst

Født mandag den 11. juni 1855 i Tønning, Horsens
Død fredag den 17. oktober 1930 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en sognefoged, blev 1872 elev på Jelling Seminarium, tog 1877 studentereksamen fra Herlufsholm og teologisk embedseksamen på Københavns Universitet 1882. Blev samme år redaktør af det nystiftede Aarhus Folkeblad, der var modvægt mod Lars Bjørnbaks Aarhus Amtstidende. Niels Johan Laursen deltog sammen med Harald Jensen og Emil Marott i tidens politiske folkemøder, var formand for riffelforeningen Aarhus Amts Folkevæbning, med til oprettelsen af Aarhus Valgmenighed og Aarhus Højskoleforening, ledede Borgerforeningens undervisning for arbejdere. Blev da Aarhus Folkeblad lukkede 1895, medredaktør og medudgiver af Aarhus Amts Folkeblad som støttede Venstrereformpartiet. Laursen forlod 1903 journalistikken og blev i stedet præst ved Domkirken, varetog embedet i 22 år. Sad fra år 1900 som medlem af byrådet for Venstre, tog sig især af skolespørgsmål, var formand for Højskoleforeningen og udgav Højskolesangbogen med tilhørende Melodisamling. Var formand for skoleudvalget, skolekommissionen, Legatudvalget, Sundhedskommissionen, Aarhus amts skoleråd, Kirkeinspektionen for Skt. Pauls sogn, Indkvarteringskommissionen, Brolægnings- og vejudvalget, Udvalget for markvæsenet, Forskønnelsesudvalget og Kirkegårdsbestyrelsen. Valgtes 1910 til Folketinget i Koldingkredsen, bevarede posten til 1926, tog bl.a. del i forhandlingerne om ægteskabsloven og loven om kvinders adgang til embeder, var 1920-24 formand for finansudvalget. Udnævntes til Ridder af Dannebrog. Var gift med skolebestyrer og kvindesagsforkæmper Anna Laursen.