Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Norsk/Dansk politiker, etatsråd, byfoged og borgmester

Født tirsdag den 6. juli 1790 på Næs, Gryttens Præstegæld, Romsdalen, Norge
Død onsdag den 20. november 1867 i København

Mini-biografi: Var søn af en oberstløjtnant, blev 1809 student fra Herlufsholm, tog 1812 juridisk kandidateksamen og blev 1814 auditør i Rendsborg. Valgtes 1827 til borgmester i Horsens, varetog med flid, retfærdighed og sparsommelighed embedet til 1858. Tog sammen med præsten Ulrik Rosing, i 1829 initiativ til at stifte Selskabet for Søndagsskolerne i Horsens, hvor formålet var at give konfirmerede unge mennesker mulighed for at vedligeholde og udvide deres kundskaber. Nicolai Ditlev Ammon Ræder fik bragt byens anliggender i orden, samlede kapital til fremtidigt brug, fik anlagt anlægget Christianelund 1841, gennemførte 1851 by-jordernes udstykning, fik bygget et nyt rådhus 1854, fremmede havnens udvidelse i året 1856-57 og fik opført et sygehus i 1858. Blev 1845 medlem af kommissionen til opførelse af en ny Straffeanstalt og var i årene 1853-57 direktør for denne. Ræder valgtes 1847 til stænderdeputeret, 1848 til Den Grundlovgivende Rigsforsamling, hørte her til den konservative side, stemte imod september-anordningen og for Ørsteds forslag til Rigsdagens ordning, tog ivrigt del i forhandlinger, var imod den almindelige værnepligts hovedkulds indførelse, imod næringsfrihed samt nævninger og almindelig valgret. Udnævntes efter sin embedsperiode til æresborger i Horsens og fik en gade opkaldt efter sig. Blev tillige udnævnt til etatsråd, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.