Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og professor

Født mandag den 17. oktober 1921 i København
Død tirsdag den 5. oktober 1982 i Hvidovre

Mini-biografi: Var søn af en lærer, blev i 1940 student fra Sorø Akademi og 1950 cand.mag. i historie samt latin fra Københavns Universitet. Var i studietiden sekretær for retshistorikeren Poul Johs. Jørgensen og modtog 1947 accessit for besvarelse af en prisopgave. Var 1948-49 sekretær for den svenske historiker Lauritz Weibull i Lund og havde siden en længere fejde med dennes bror, historikeren Curt Weibull, om Det Stockholmske Blodbad. Niels Skyum-Nielsen blev efter sin eksamen, redaktør ved Diplomatarium Danicum og 1951 undervisningsassistent ved Københavns Universitet. Var fra 1958 universitetsadjunkt, blev i 1958 lektor, tog 1963 en doktorgrad med disputatsen Kirkekampen i Danmark 1241-1290 og blev i 1965 udnævnt til professor i middelalderhistorie. Skrev adskillige artikler, som "Ærkekonge og ærkebiskop - Nye træk i dansk kirkehistorie 1376-1536" samt "Blodbadet i Stockholm og dets juridiske maskering", skildrede udviklingen ud fra underklassens vilkår i sin bog Kvinde og slave. Danmarkshistorien uden retouche 1085-1250, der blev udgivet i 1971. Var fra 1979 efor for Valkendorfs kollegium, var formand for International Association for History and the Audiovisual Media, fra 1979 æresmedlem, var medlem og kasserer i Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie samt medlem af Videnskabernes Selskab. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.