Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer, direktør, civilingeniør og forfatter

Født mandag den 11. august 1890 i København
Død mandag den 22. maj 1967 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en trykkeribestyrer, blev 1908 student, 1911 premierløjtnant i ingeniørkorpset og 1920 civilingeniør, adjudant hos generalinspektøren for ingeniørtropperne, blev i 1921 kaptajn og 1922 chef for 2. bygningsdistrikt. Niels Maare underviste på officersskolen, var bestyrer af bygningsvæsenet på hærens krudtværk samt ingeniørofficer ved generalstabens jernbanekommission. Blev 1937 oberstløjtnant, 1942 udnævnt til oberst, virkede ved hærens bygningstjeneste 1942-45, var overordnet ingeniør-officer ved jydske division samt chef for Pioner- og Telegrafskolen. Foretog flere studierejser i udlandet for at lære militær bygningsteknik, ledede 1924-32 restaureringen af Frederiksberg Slot. Maare sad som formand for hærens boligudvalg, for kommissionen til besigtigelse af tyske besættelsestroppers landbefæstningsanlæg i Danmark, for forsvarsministerens kunstneriske udvalg, arbejdsudvalget i Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg, var viceformand for repræsentantskabet for Forbrugsforeningen for læger, embeds- og bestillingsmænd, direktør for A/S Lægeforeningens boliger, medlem af Københavns grundejerforenings repræsentantskab, for foreningen Nordens Frederiksberg afdeling, lægdommer i Frederiksberg boligret, værge for Frederiksberg Slotskirke og medlem af slotskirkens menighedsråd. Maare skrev bl.a. bøgerne Frederiksberg Slot og Frederiksberg Have, Frederiksberg gennem Tiderne, København før og nu, Frederiksberg gennem 300 Aar 1651-1951, Fasangaarden, dens Bygningshistorie og Beboere gennem Tiderne samt Frederik VI's Gondol. Modtog Hæderstegnet for god tjeneste i hæren, blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog og Dannebrogsmand.