Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk rektor, bibliotekar og professor

Født 1612 i Viborg - (mangelfuld?)
Død torsdag den 22. januar 1657

Mini-biografi: Var søn af sognepræsten ved Gråbrødre Kirke i Viborg, blev 1631 student, tog 1634 baccalaurgraden på Københavns Universitet og rejste 1637 til udlandet for at studere. Læste på universiteterne i Königsberg, Franeker, Leiden, Oxford og Cambridge. Kom først tilbage til Danmark sidst i 1640, blev året efter udnævnt til rektor på Herlufsholm, tog derefter en magistergrad og ledede med flere bryderier og ærgrelser skolen i 4 år. Niels Lauridsen Aagaard blev af Københavns Universitets konsistorium opfordret til at ægte sin formands enke og til gengæld blive sognepræst i Fakse, men blev 1646 frataget embedet da hustruen kom for tidligt i barselseng. Aagaard disputerede året efter på universitetet og fik tilladelse til igen at få embede, blev udnævnt til professor eloquentiæ og notarius ved Sorø adelige akademi, bestred fra 1650 tillige stillingen som bibliotekar. Skrev flere større og mindre disputatser om forskellige, især filologiske emner, f.eks. om Tacitus, om fugl Phønix' rede, om bogstavet digamma, Ammianus, Marcellinus, Det Nye Testamente m.m., alle på latin. Forfattede tillige en mindetale over Christian IV, der giver værdifulde oplysninger om forholdene ved Sorø Akademi.

Sorø Klosterkirke (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:fl)