Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født mandag den 11. december 1797 i Viborg
Død torsdag den 21. december 1876 i København

Mini-biografi: Var søn af en kaptajn, gik som 11årig med faderen i kamp mod englænderne ved Ebeltoft, blev 1810 kadet og 1813 sekondløjtnant ved Slesvigske Infanteriregiment. Gjorde i årene 1816-18 tjeneste ved det danske kontingent i Frankrig, blev 1824 premierløjtnant, 1829 inspektionsofficer og lærer ved Det kgl. militære gymnastiske Institut, var fra 1833 tillige lærer ved Landkadetkorpset. Niels la Cour udnævntes i 1834 til kaptajn og modtog kgl. understøttelse til en rejse til Tyskland og Frankrig, for at studere gymnastikundervisningen her. Blev i 1842 forstander for Det kgl. militære gymnastiske Institut, 1847 direktør for gymnastikken i Danmark og fik derved stor indflydelse på dens udvikling. Blev 1848 chef for central- og kommandoskolerne i København, året efter major og kommandør for 6. reservebataljon, deltog i kampene ved Kolding samt Gudsø og udnævntes 1850 til oberstløjtnant. Blev efter krigen kommandør for 4. infanteribataljon, 1855 udnævnt til oberst, tog 1858 sin afsked på grund af dårligt syn, var da generalmajor. Fortsatte som direktør for gymnastikken, tilbød at gå i tjeneste ved udbruddet af 2. Slesvigske Krig, men blev afvist. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af Dannebrog. Var far til officererne Charles, Eugen og Victor la Cour.