Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, kammerherre, hofjægermester

Født fredag den 2. august 1861 på Hverringe, Bjerge, Odense
Død torsdag den 20. oktober 1938 på Krabbesholm, Gershøj, Lejre

Mini-biografi: Var søn af en hofjægermester, blev 1879 student i Odense, læste jura og tog kandidateksamen 1884. Arvede i 1888 godset Meilgaard på Djursland efter en barnløs onkel. Niels Juel gik staks i gang med en større om- og tilbygningsaktivitet, fik i samarbejde med arkitekten August Klein hovedbygningen renoveret og tilføjet en ekstra etage, der blev opført inspektørbolig, skovfogedhus, gartnergård, kartoffelkælder og smedje og i 1891 var alt klart til indflytning. Juel blev året efter gennem sit giftermål tillige ejer af Krabbesholm Gods ved Roskilde. Sad som medlem af Randers amtsråd i årene 1892-1916, var medlem af Handelsbankens bestyrelsesråd og af bestyrelsen for Det danske Hedeselskab fra 1921, var præsident for Det kongelige danske Landhusholdningsselskab gennem ti år, blev 1921 valgt til Folketinget, bevarede pladsen til 1924, var medlem af bestyrelsen for Akts. Kryolith-Mine- & Handels-Selskabet og varetog hvervet som Landvæsen kommissær. Blev udnævnt til Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad.