Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk politiker og præst

Født søndag den 21. november 1909 i Charlottenlund
Død søndag den 6. oktober 1968 i København

Mini-biografi: Var søn af en tømrermester, blev 1929 student, læste teologi og tog kandidateksamen 1937, derefter ansat som hjælpepræst i Skovshoved et år. Blev 1938 sognepræst i Ledøje-Smørum, havde sin gerning her under 2. verdenskrig, var sammen med hustruen med i modstandsarbejdet, undgik pågribelse, nedskrev tanker og følelser fra tiden, udgav 1945 digtene Fra Besættelsens Dage. Niels Gottschalck-Hansen stillede op for Det konservative Folkeparti, 1950 valgt til Folketinget, var især optaget af opgaver i institutioner og organisationer med sociale formål. Sad som medlem af Foreningen Norden, Sønderjysk forening, Kirkeligt samfund, bestyrelserne for Statens åndssvageforsorg, Foreningen til hjælp for grønlandske børn, var medlem af præsidiet for landsforeningen Lænken samt overbevillingsnævnet. Gottschalck-Hansen var ofte partiets ordfører i Folketinget, sad i gruppens bestyrelse fra 1957, Det kgl. teaters tilsynsråd fra 1964, lønningsudvalget 1954-60, finansudvalget fra 1958, byggeudvalgene for det nye TV-hus og det nye Rigshospital. Var 1959 delegeret til FN og blev 1968 formand for finansudvalget i VKR-regeringen, hvor Hilmar Baunsgaard var statsminister. Gottschalck-Hansen blev 1959 præst ved Garnisons Kirken, virkede her resten af livet. Udnævntes 1962 til Ridder af Dannebrog, 1949 tildelt Finlands Løveordens ridderkors af 1. grad. 1964 den finske forsvarsmagts fortjenstmedalje, 1965 Hjemmeværnets fortjensttegn og 1966 Kommandørkorset af den italienske fortjenstorden.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:hs)
portræt © privateje