Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker og husmandsfører

Født mandag den 23. februar 1874 i Lille Karleby, Lejre
Død torsdag den 20. december 1951 i Lille Karleby, Lejre

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, uddannedes inden for landbrug, forpagtede sin fødegård som 23årig og overtog 1903 svigerfaderens landbrug. Sled sammen med hustruen fra morgen til aften, men fik alligevel tid til at sætte sig ind i offentlige sager. Valgtes 1908 ind i De samvirkende sjællandske husmandsforeningers hovedbestyrelse, blev formand 1910. Niels Frederiksen bragte orden i økonomien og indledte karrieren som husmandsfører og politiker. Tog del i det praktiske og politiske arbejde, skaffede husmændene ørenlyd og respekt hos lovgivningsmagten og hos de store landbrugsorganisationer, deltog i udarbejdelsen af udstykning af præstegårde og jord i offentlig eje og i sognerådsarbejdet, blev 1911 medlem af Roskilde amtsråd og 1913 valgt til Folketinget i Det Radikale Venstres Lejrekreds. Var ordfører i landbrugsspørgsmål, medlem af Den overordentlige kommission af 7.8.1914 og bidrog med at skabe forståelse hos husmændene for den prisregulerings- og vareforsyningspolitik, som blev ført under 1. verdenskrig. Frederiksen udnævntes 1919 til formand for Statens Jordlovsudvalg, fik en formandsperiode på knap 28 år, en rekord, der ikke senere blev slået, medvirkede til oprettelsen af 19.512 udstykninger og blev kaldt landets største godsbestyrer. Kunne ved sin afgang se tilbage på en livsgerning, der erhvervede husmændenes taknemlighed og blev et betydningsfuldt afsnit i dansk landbrugs historie.