Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer

Født onsdag den 27. juni 1759 på Rørbæk, Ullerslev, Nyborg
Død onsdag den 17. april 1816 på Ølundgård, Ølund, Otterup, Fyn

Mini-biografi: Var søn af en kancelliråd, kom som 13årig ind som kadet ved søværnet, var ikke søstærk og blev i stedet i 1776 kadet ved 1. sjællandske Regiment Ryttere. Udnævntes 1778 til sekondløjtnant à la suite ved 5. Husareskadron, blev 1780 sekondløjtnant ved 1. Husarregiment, 1782 premierløjtnant, 1788 ritmester, året efter eskadronchef, 1801 major, kom 1803 til Fynske Regiment lette Dragoner og udnævntes 1808 til oberstløjtnant. Niels Engelsted blev 1812 oberst og regimentschef for Jyske lette Dragoner, som Steen Steensen Blicher har beskrevet og som opnåede stor berømmelse ved deltagelsen i felttoget i Mecklenburg 1813. Engelsted viste stort mod og red foran sine folk, blev da også rost af både Frederik af Hessen og af de franske generaler, modtog Ridderkorset af Frederik VI og belønnedes siden tillige med Kommandørkorset af Dannebrog. Kongen havde også påtænkt at belønne hele regimentet med et udmærkelsestegn til f.eks. deres standarter, men fik det aldrig gjort. Engelsted pådrog sig en hudsygdom under felttoget, søgte 1815 sin afsked og forlod hæren året efter som generalmajor. Boede resten af livet med sin hustru og sine mange børn på sin Avlsgård Ølundgaard på Fyn. Var farfar til maleren Malthe Engelsted.

Otterup Kirkegård, Fyn 2014
© www.gravsted.dk (foto:va)