Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, kammerherre, ombudsmand og kabinetssekretær

Født onsdag den 28. juli 1937 i Asminderød
Død fredag den 1. april 2016

Mini-biografi: Søn af provst Johs. Eilschou Holm og hustru, Aase, f. Bützow-Rohde. Student fra Metropolitanskolen 1955, juridisk embedseksamen fra Københavns Universitet 1960. Blev dr.jur. i 1968 på en afhandling med titlen Det kontradiktoriske princip i forvaltningsprocessen. Studieophold i USA 1963-66 samt i flere europæiske lande 1966-67. Derefter ansat i justitsministeriet, senest som afdelingschef og samtidig lektor i offentlig ret ved Københavns Universitet. Folketingets ombudsmand 1981-86. Kabinetssekretær hos Hendes Majestæt Dronningen 1987-2007 og samtidig ordenssekretær samt chef for Ordenskapitlet. Desuden i samme periode, direktør for de danske kongers kronologiske samling på Rosenborg og Amalienborg samt formand for bestyrelsen for Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Indehaver af et stort antal bestyrelsesposter og mange tillidshverv, hvoraf blot skal nævnes at Eilschou Holm var formand for bestyrelsen for A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, for direktionen for Det Classenske Fideicommis og bestyrelsen for Det Kgl. Vajsenhus samt vicepræsident i Landsforeningen til bekæmpelse af dissemineret Sclerose. Har foruden disputatsen skrevet Offentlighedsloven med kommentarer (1971) og En sag for Menneskerettighedsdomstolen (1980). Desuden mange retsvidenskabelige artikler i indenlandske og udenlandske tidsskrifter. Tildelt Storkorset af Dannebrogordenen med Bryststjerne i Diamanter samt mange udenlandske ordner.