Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge

Født lørdag den 12. august 1609 i Randers
Død onsdag den 12. august 1674 i Aalborg

Mini-biografi: Var søn af en borgmester, blev 1629 student, rejste derefter til Tyskland, Frankrig, Belgien og England for at studerede medicin. Opholdt sig flere år i Padua i Italien, blev 1636 universitetets juridiske rådgiver og prorektor. Niels Benzon hævdede de studerendes rettigheder over for borgerne og universitetets styrelse, blev for sin indsats i 1638 slået til ridder af Skt. Marcus af Venezias doge. Var året før i Basel blevet dr.med. på afhandlingen De catarrho, fik samtidig den sjældne ære at blive medlem af det herværende medicinske fakultet. Vendte 1639 hjem til Danmark og blev praktiserende læge i Ålborg, måtte ved svenskernes indfald 1657 flygte med familien til Kalundborg, men vendte tilbage efter fredsslutningen og blev 1658 optaget som medlem af det medicinske fakultet. Var af den svenske overkrigskommissær blevet fritaget for krigsbyrder, men blev alligevel brandskattet af fjenden for sine ejendomme. Benzon satte penge i handel i Lübeck og blev temmelig velhavende, lånte penge ud til betrængte herremænd og kunne ofte overtage godserne, der var givet i pant, som Højris på Mors, Bjørnkær i Vendsyssel, Vår i Himmerland samt flere mindre gårde, ejede tillige Aalborghus Slot, der var opført af Christian 3. Var far til gehejmeråd Niels Benzon.