Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk stiftamtmand og kontorchef

Født tirsdag den 10. marts 1936 i København
Død mandag den 16. januar 2017 i Roskilde

Mini-biografi: Var søn af en politiassessor, blev 1954 student og tog i 1960 juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet. Fik derefter ansættelse i Undervisningsministeriet, 1962 i Indenrigsministeriet og gjorde 1967-72 tjeneste i Kommunalreformkommissionens samt Hovedstadsreformudvalgets Sekretariat. Niels Bentsen blev udnævnt til kontorchef i Indenrigsministeriets Sundhedsafdeling 1975, til rigsombudsmand på Færøerne 1981, var kommitteret i særlige beredskabsspørgsmål og sad 1989-2005 som stiftamtmand over Roskilde Stift samt statsamtmand i statsamtet Roskilde. Var bl.a. formand for Tandlægelovudvalget, uddannelsesnævnet for Sundhedsvæsenet, Færøernes Kirkeinspektion, udvalget angående Statens arkivalier på Færøerne, Lægemiddellovens Reklamenævn, Apotekernævnet, tilsynsrådet for Roskilde Amt, Det Sociale Nævn og Det Psykiatriske Klagenævn i Roskilde Amt. Var kursusleder samt -lærer ved kursus i samfundsmedicin, medlem af Nordisk Socialpolitisk Komité, Det Faglige Landsudvalg for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Danmarks Sygeplejerskehøjskole og Specialistnævnet, bestyrelsen for Dronning Alexandrines Hospital, Klaksvig Sygehus samt Suderø Sygehus, af planlægningsudvalget for Færøernes Sygehusvæsen og Dansk-Færøsk Kulturfond, bestyrelsen for Sjællands Kirkemusikskole, Roskilde Museumsforening samt Foreningen Vikingeskibsmuseets Venner. Holdt foredrag om færøske forhold og leverede artikler til Den Store Danske Encyklopædi om Færøerne. Skrev en kommenteret udgave af Tandlægeloven samt Loven om Kliniske Tandteknikere og var Den Færøske Folketingsrepræsentation under Hjemmestyreordningen. Udnævnt til Kommandør af 1. grad af Dannebrog samt Storrider m. stjerne af Den Islandske Falk.