Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk tømmerhandler og konsul

Født lørdag den 7. oktober 1876 i Aarhus
Død fredag den 12. august 1955 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en økonom, tog 1892 præliminæreksamen, blev uddannet i trælast-, korn- og foderstofbranchen og 1896 ansat i Aarhus Tømmerhandel. Blev 1905 kompagnon i firmaet, overtog det sammen med sin svoger i 1914, blev eneejer ved dennes død 1924. Var både dygtig og arbejdsom og firmaet blev snart en af de største trælastvirksomheder i provinsen, optog 1939 sine to sønner som medindehavere. Niels Barnow interesserede sig for fagets organisation, handelens trivsel og fik flere tillidshverv: var formand for bestyrelsen i Aarhus Handelsforening, bestyrelsesmedlem i Den jydske Handelsstands Centralforening, sad i Provinshandelskammeret og forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation. Var formand for Aarhus Kjøbmænds Hjælpekasse, for Foreningen af jydske Trælasthandlere, Fællesforeningen af danske Trælasthandlerforeninger, medlem af repræsentantskabet for Privatbanken i København, for Borgerligt kommunalt Samvirke i Aarhus, for Foreningen Nordens Aarhus-afdeling og for Den jydske Handelshøjskole, udnævntes til æresmedlem af de fleste. Sad i 4 år som konservativt medlem af Aarhus byråd og i Aarhus havnebestyrelse i 8 år. Barnow blev 1918 svensk vicekonsul, 1932 konsul og var i årene 1938-49 formand for Foreningen af Sveriges Konsuler i Danmark, blev også her æresmedlem. Modtog Sveriges Nordstjerne orden og Vasa orden, blev 1930 udnævnt til Ridder af Dannebrog.