Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og kammerherre

Født torsdag den 3. marts 1803 i København
Død fredag den 22. maj 1885 i Aarhus (kilde:kirkebog)

Mini-biografi: Var søn af oberst L.F. Brock, kom allerede som 7årig på Landkadetakademiet og blev 1818 sekondløjtnant i Prins Frederik Ferdinands Dragoner. Stilledes 1826 à la suite i kavaleriet, skulle dog samtidig gøre adjudanttjeneste til hest ved Livgarden. Nicolai Stabel Brock blev 1829 udnævnt til premierløjtnant, trådte 1842 i nummer og overgik først i 1847 som ritmester og eskadronchef til 3. dragonregiment. Deltog med regimentet i 1. Slesvigske Krig 1848-50, gjorde sig især kendt 1849 ved at lede det opsigtvækkende overfald på kurhesserne i Nørre Snede og få jaget en trop tyskerne væk fra Viborg. Brock blev 1851 major, 1853 forsat til 6. dragonregiment, havde i adskillige år stået i Hestgarden sammen med chefen for kavaleriet: kong Christian IX og blev 1859 ansat som stabschef til tjeneste hos denne og udnævnt til oberstløjtnant. Blev 1860 kommandør for 5. dragonregiment og 1864 oberst, deltog samme år med sit regiment i 2. Slesvigske Krig og afgik ved fredslutningen fra krigstjenesten. Brock fik titel af kammerherre, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af Dannebrog.