Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forsorgschef og jurist

Født lørdag den 29. marts 1919 i Skjern
Død torsdag den 20. september 1990 i Himmelev, Roskilde

Mini-biografi: Blev i 1938 student, tog 1944 juridisk kandidateksamen, deltog sammen med hustruen i modstandsbevægelsen og blev fængslet af tyskerne. Fik 1946 ansættelse i arbejds- og socialministeriet, blev 1957 fuldmægtig, 1959 forsorgschef samt formand for bestyrelsen for Statens åndssvageforsorg, der blev oprettet ved indførelse af en ny åndssvagelov. Nazismens systematiske drab på mennesker med mentale handicap, FN's menneskerettighedserklæring 1948 samt en ændret opfattelse af åndssvaghed, betød et at disse mennesker nu blev betragtet med andre øjne. Niels Erik Bank-Mikkelsen kæmpede hele livet for at forbedre de udviklingshæmmedes levevilkår gennem bedre boligforhold, undervisning samt arbejde, så de fik en tilværelse, så normal som muligt. Der oprettedes en ny uddannelse for plejepersonale og klager over brutal behandling på institutioner blev straks fulgt op og undersøgt, mishandling af beboere betød øjeblikkelig afskedigelse. Normaliseringsprincippet vandt international anerkendelse, Bank-Mikkelsens besøgte 40 lande, arbejdede som konsulent over hele verden, var chef for Handicaprådets sekretariat, formand for Erstatningsrådet for besættelsestidens ofre, for blindenævnet, døvenævnet, tunghørenævnet, revalideringsnævnet m.m. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad samt Kommandør af Dannebrog og modtog Kennedy International Award. Fik oprettet Bank-Mikkelsens mindepris, der tildeles folk der lever op til normaliseringsprincippet. Far til skuespillerne Birgitte og Nis Bank-Mikkelsen samt lægen Ole Bank-Mikkelsen.