Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk chefredaktør

Født torsdag den 19. marts 1896 i Holstebro
Død torsdag den 15. december 1983 i Horsens

Mini-biografi: Var søn af en murer, mistede faderen som 5årig, blev i frimenighedspræsten Morten Larsens friskole og påvirkedes i grundtvigsk retning. Arbejdede i skoleårene på Holstebro Dagblads trykkeri for at hjælpe moderen økonomisk, blev siden udlært som typograf på bladets trykkeri, begyndte 1916 uddannelsen til journalist, modtog 1918-19 undervisning på Askov Højskole. Kom 1919 til Langelands Avis, året efter til Randers Dagblad, blev 1925 redaktør af Skive Venstreblad og 1934 ansvarshavende redaktør af Horsens Folkeblad. Niels Christian Christensen moderniserede bladet teknisk, gav det et bredt vingefang, men mistede adskillige abonnenter under sin kampagne mod Landbrugernes Sammenslutning. Fortsatte dog kampagnen under besættelsen, da LS ville indsætte en nazistisk regering med Knud Bach som statsminister. Fik nu støtte af læserne og forøgede oplaget. Christensen påtog sig flere opgaver inden for presse og politik, var medlem af Provinsjournalist-foreningens bestyrelse, siden af redaktør- og udgiverorganisationerne, var formand for Danske Dagblades Udgiverforening og Arbejdsgiverforening, blev efter sin fratræden 1971 æresmedlem. Var formand for Venstre i Horsenskredsen, sad i Horsens byråd, valgtes 1945 til Folketinget i Koldingkredsen, genvalgtes siden i Bækkekredsen, var i Folketinget sluttet nært til Erik Eriksen. Modtog Dansk Røde Kors' mindetegn for krigshjælpearbejde, blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog samt Kommandør.