Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, præst og filantrop

Født søndag den 18. juni 1843 i København
Død torsdag den 29. december 1927 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af hofguldsmed Jørgen Dalhoff, blev 1862 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn og deltog som frivillig i krigen 1864, læste derefter teologi og tog 1869 kandidateksamen. Virkede som huslærer samt kapellan til 1875 og blev nu ansat som præst ved Sankt Hans Hospital på Bistrup. Nicolai Christian Dalhoff kom under sin gerning og omgangen med de sindssyge, til den formodning at deres sygdom tit skyldtes druk eller usædelighed og tog kampen op især mod drikfældigheden. Skrev artikler til Fædrelandet og Berlingske Tidende, udgav skrifterne "Vore Sindssyge", "En farlig Ven", "Skitser fra en Studierejse i specielt Øjemed" samt "Göteborg og Göteborgsystemet". Var desuden medstifter af Samfundet til Ædruelighedens Fremme og Redningshjem for Drikfældige, det første i Danmark. Dalhoff blev 1880 præst ved Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, afholdt adskillige møder rundt om i landet, udgav bladet Föbe og Diakonissestiftelsens Almanak for at diakonissesagen skulle få indpas i den danske menighed. Udgav 1888 Den danske Diakonissestiftelse i dens første 25 Aar, 1903 Gak hen og gør ligesaa, forelæsninger holdt for Pastoralseminariets kandidater. Fratrådte 1913 sin præstestilling, men forblev medlem af bestyrelsen, var tillige medlem af tilsynskomitéen for de Kellerske åndssvageanstalter, var medstifter af Kjøbenhavns Arbejdshjem, initiativtager og formand for landsforeningen Arbejde adler.

Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)
portræt © Det Kongelige Bibliotek