Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge

Født torsdag den 7. oktober 1880 i København
Død torsdag den 13. august 1964 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en læge, blev 1899 student fra Metropolitanskolen, læste medicin og tog 1905 kandidateksamen. Arbejdede derefter som kandidat ved Skt. Hans Hospital, blev 1908 ansat på Universitetets psykiatriske laboratorium, 1910 på Kommunehospitalets 6. afdeling og var reservelæge ved Skt. Hans hospital i året 1911-12. Forsvarede i 1912 sin disputats Det kromaffine Vævs indre Sekretion, for en doktorgrad, var den første der opdagede et hypofysehormons indvirkning på organismens pigmentceller. Fik 1918 specialistanerkendelse i neurologi, 1930 i psykiatri, var 1926-31 afdelingschef for Frederiksberg nervepoliklinik, 1928-51 overlæge i Invalideforsikringsretten, 1929-51 afdelingslæge på Rigshospitalets neurologiske afdeling, havde tillige praksis i København for nerve- og sindssygdomme. Var engageret i sociale problemer, talte for svangerskabsafbrydelse på social indikation, skelnede skarpt mellem telepati og religiøs spiritisme inden for psykisk forskning. Borberg var 1914-27 medredaktør af Bibliotek for Læger, 1916-19 formand for Neurologisk selskab, 1918-20 næstformand i Selskabet for psykisk forskning, medlem af Medicinsk selskabs bestyrelse fra 1918, 1918-22 medlem af Københavns værgeråds 1. kreds og 1929-30 leder af "Broen"s poliklinik. Udgav 1936 skuespillet Skin og Virkelighed, et tankedrama der var tydeligt inspireret af August Strindberg. Borberg blev 1950 Ridder af Dannebrog. Var bror til ambassadør William Borberg og forfatter Svend Borberg.