Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk historiker, professor og nationalmuseumsdirektør

Født tirsdag den 28. december 1869 på Kiding, Felsted, Slesvig
Død søndag den 8. marts 1959 i Charlottenlund

Mini-biografi: Blev student i 1888, læste historie under vejledning af Kristian Erslev og tog i 1894 magisterkonferens. På afhandlingen De danske Fyrstelen i Middelalderen fik Mouritz Mackeprang i 1893 Universitetets guldmedalje. Var 1895-97 i Rom for at studere pavestolens forhold til Danmark i middelalderen. Skrev i år 1900 disputats om Dansk Købstadsstyre fra Valdemar Sejr til Christian IV. Sammen med Vilhelm Lorenzen udformede Mackeprang loven af 12. marts 1918 om bygningsfredning. En ansættelse som assistent på Nationalmuseet 1897, gjorde ham trinvis til enedirektør i 1922. Gik herefter i gang med at give museet brandsikre, værdige og rummelige bygninger. Forkastede en oprindelig plan om at bruge Kastellet og fik gennemført et helt nyt, stort kompleks ved Prinsens Palæ, som blev indviet i juli 1938. Straks derefter tog Mackeprang sin afsked, da han nu betragtede sin indsats som ophørt. Den havde også sat sig andre varige spor, gennem afhandlinger i Aarbog for nordisk Oldkyndighed, bøgerne Vore Landsbykirker (1920), Døbefonte fra Middelalderen (1938) m.fl. Mackeprangs store værk Nordslesvigs Historie 1864-1909, skildrer nationalkampens historie. Sammen med H.V. Clausen redigerede han Traps slesvigske bind (1930). Mackeprangs indsats i historieforskningen var præget af omfattende viden, usvigelig loyalitet, saglighed og sund sans.