Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født 1637 i Krogstad, Moss, Norge - (mangelfuld?)
Død torsdag den 2. maj 1672 i Aalborg

Mini-biografi: Var søn af en tolder, dimitteredes 1656 fra Viborg Skole, læste teologi og tog i 1658 teologisk attestats. Deltog i Københavns forsvar ved svenskernes angreb i vinteren 1659. Mourits Pedersen Køning opholdt sig derefter i udlandet i tre år, studerede mest i Tyskland samt England og lagde sig efter franskmanden René Descartes filosofi. Blev ved hjemkomsten 1663 magister i København, udgav samme år et par disputatser om de logiske principper og det lille skrift "De rerum principiis et mechanica seminum liturgia", der bygger på schweizeren Paracelsus' tanker. Køning vandt Frederik III's gunst og fik 1666 tildelt et nyoprettet embede som adjunctus theologiæ ved universitetet. Forsvarede på kongens befaling den ortodoks-lutherske kirkelæres betydning i disputatsen Veræ religionis demonstratio, blev året efter professor i teologi og fik i 1668, som den første i Danmark, titlen dr.theol. bullatus. Skrev på dansk, en fremstilling af logikken, som bl.a. viser udviklingen af det danske sprog siden udgivelsen af Hans Poulsen Resens Den lidlle Logices Begyndelser fra 1910, håndskriftet opbevares i den Gamle kongelige Samling. Køning blev i 1668 biskop i Aalborg og helligede sig hvervet resten af livet, holdt god orden og kirkeskik og krævede absolut lydighed af præster og degne over for landets konge.