Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, justitsråd og borgmester

Født onsdag den 11. december 1799 på Svanholm, Frederikssund
Død lørdag den 11. marts 1876 i København

Mini-biografi: Var søn af hofjægermester, voksede op på Svanholm herregård, blev 1816 student fra Frederiksborg Latinskole, læste jura og tog kandidateksamen 1820. Morten de Svanenskiold blev i 1824 ansat som kopist i Københavns Politiret og ved politiets øvrige forretninger, udnævntes 1831 til fuldmægtig og blev samme år protokolsekretær i Højesteret. Fik 1836 tildelt stillingen som herredsfoged og skriver i Års og Slet Herreder, der også indbefattede Bjørnsholm og Malle Sogne. Varetog tillige stillingen som birkedommer og skriver i Løgstør Birk. Svanenskiold blev 1843 virkelig kancelliråd, 1850 by foged og by skriver i Nykøbing Sjælland samt birkedommer og skriver i Dragsholm Birk. Fik 1851 titel af justitsråd, blev 1868 borgmester i Nykøbing Sjælland, tog 1870 sin afsked og blev samme år udnævnt til Ridder af Dannebrog.