Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk fysiker, forfatter og professor

Født mandag den 22. april 1907 på Frederiksberg
Død mandag den 17. marts 1986 i København

Mini-biografi: Var søn af en rektor, blev student 1925 og var på et toårs studieophold i Göttingen i Tyskland for at følge foredrag med bl.a. fysikeren Max Born. Fortsatte sine studier ved hjemkomsten og tog i 1931 en magistergrad i fysik og matematik, blev ansat som adjunkt på Kolding højere almenskole i 1933, udnævnt til lektor 1939 og blev dr.phil. samme år. Mogens Pihl havde fået tildelt en guldmedalje fra universitetet i 1935, var medlem af Gymnasieskolernes lærerforening fra 1940-44, flyttede i 1945 til København og blev lektor ved Vestre Borgerdydskole, underviste samtidig på Danmarks lærerhøjskole og ved Søofficersskolen. Pihl rejste i 1947 på et studieophold til Cambridge og Paris. Blev som professor opfordret af UNESCO til at oprette et matematisk-naturvidenskabeligt fakultet ved universitetet i Monrovia, Liberia i 1951, fik her erfaringsmateriale til sine senere tillidsposter som bl.a. formand for Mellemfolkeligt Samvirke. Pihl sad tillige i udvalg vedrørende Danmarks kulturelle og tekniske bistand til udviklingslandene, i udvalg og kommissioner vedrørende undervisning, uddannelse og folkeoplysning, var medlem af Videnskabernes selskab og af Det norske videnskabernes selskab i Trondheim. Var hovedredaktør af Centaurus International Magazine of the History of Science. Efterlod sig en del litterære værker samt lærebøger i fysik og kemi.