Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge

Født søndag den 21. februar 1904 i København
Død tirsdag den 2. august 1977

Mini-biografi: Var søn af professor Vilhelm Ellermann, blev i 1922 student fra Østre Borgerdydskole, læste medicin og tog 1931 kandidateksamen. Forsvarede i 1937 sin disputats Kliniske Studier over dissemineret Sklerose og beslægtede Lidelser for en doktorgrad, fik samme år specialistanerkendelse i psykiatri, året efter tillige i neurologi. Arbejdede på forskellige hospitaler og foretog studierejser til bl.a. USA, blev 1938 ansat som afdelingslæge ved Skt. Hans Hospital i Roskilde og virkede her til 1956. Mogens Ellermann blev i 1956 overlæge i psykiatri ved Københavns militærhospital, holdt forelæsninger i medicinsk psykologi ved Københavns Universitet 1939-47, var konsulent i psykiatri samt neurologi ved Roskilde amts- og bys sygehus samt psykiatrisk konsulent ved forsvarets lægekorps. Sad som medlem af bestyrelsen for Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde 1949-55 og var leder af foreningens forlag, Dansk Videnskabs Forlag A/S fra 1951, fra 1946 korresponderende medlem af American Psychiatric Association. Udgav essaysamlingen Papirer fra min kuffert, 2 bøger om medicinsk-psykologiske emner, leverede flere afhandlinger til fagtidsskrifter om neurologiske og psykiatriske emner. Skrev desuden kronikker samt manuskriptet til dokumentarfilmen Det kan hænde enhver, der handlede om en patient på Skt. Hans Hospital og blev lavet i samarbejde med Københavns Kommunes Hospitalsvæsen samt Nordisk Film.