Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker, politiker og præst

Født torsdag den 28. september 1815 i Todbjerg, Aarhus
Død søndag den 18. august 1895 i Vonsild (tidl. Vonsyld), Kolding

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev 1835 student, læste teologi og tog kandidateksamen i 1840. Blev efter 4års historiske samt teologiske studier i København, ansat som hjælpepræst i Nykøbing Falster. Valgtes til den grundlovgivende Rigsdag for Maribo Amts 5. kreds i 1848, stillede dog ikke op til den ordinære Rigsdag, men fik i 1850 kaldet som sognepræst til Felsted ved Aabenraa. Mouritz Mørk Hansen engagerede sig dybt i det slesvigske spørgsmål og blev i 1859 optaget som medlem af den slesvigske stænderforsamling, talte her det danske mindretals sag og forsvarede sprogreskripterne mellem de to slesvigske krige. Knyttede sig til etatsråd Theodor Regenburg, blev arresteret af tyskerne flere gange under 2. Slesvigske Krig og fik sin afskedigelse i sommeren 1864. Blev året efter valgt som repræsentant i Rigsrådets Folketing og 1866 ansat som sognepræst i Vonsild og Dalby. Var ven med J.P. Junggreen samt Gustav Johannsen, ordfører ved møderne i de sønderjyske foreninger og æresmedlem af De samvirkende sønderjyske foreningers overbestyrelse, fik titel af stiftsprovst i 1894. Udgav flere lærebøger om kirkehistorie samt verdenshistorie. Udnævntes til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var far til arkitekten V.J. Mørk-Hansen, der skabte faderens mindesmærke på Skamlingsbanken, der har bronzerelief af Anne Marie Carl Nielsen.