Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk stiftamtmand, officer og godsejer

Født søndag den 8. juli 1725 i Oslo, Norge (tidl. Christiania/Kristiania)
Død søndag den 25. september 1803 på Clausholm, Voldum

Mini-biografi: Var søn af en general, kom selv ind ved militæret og blev som 15årig løjtnant reformé ved 3. throndhjemske nationale Infanteriregiment, 1743 kornet ved Hestgarden, 1746 karakteriseret og 1748 virkelig løjtnant. Blev i 1750 sekondmajor ved 4. søndenfjældske Dragonregiment, 1753 premiermajor sammesteds og året efter entlediget. Tjente 1752-54 som generaladjudant hos kongen, blev 1755 oberstløjtnant af kavaleriet og fik titel af kammerherre, blev 1762 stiftamtmand i Viborg Stift og amtmand i Hald Amt, 1773 tillige for Skivehus Amt. Matthias Vilhelm Huitfeldt købte 1758 barokslottet Clausholm med underliggende Skanderborg- og Sophie Amaliegård i Jylland, passede det hele omhyggeligt og indførte en del reformer for at lette arbejdet for de bønder, der var tilknyttet godset. Blev 1764 udnævnt til Ridder af Dannebrog, 1773 til gehejmeråd og 1779 til gehejmekonferensråd. Solgte år 1800 godset til sin svigersøn og oprettede et pengefideikommis til gavn for de ældre i sin egen slægt, nogle af sin hustrus søsterbørn, derpå 2 af de yngste linjer af egen slægt og endelig et akademi i Norge. I 1843 gik fideikommisset over til sidelinjen, den grevelige slægt Moltke-Huitfeldt af Glorup, siden til Berner slægten.