Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge

Født onsdag den 9. marts 1814 i København
Død lørdag den 21. december 1889 i København

Mini-biografi: Var søn af en urtekræmmer, dimitteredes 1832 fra Borgerdydskolen i København og var i 1938 blandt de første, der tog den forenede medico-kirurgiske eksamen. Foretog en studierejse og koncentrerede sig her især om fysiologi. Martin Salomonsen var kandidat ved Frederiks hospital, blev 1842 underlæge ved kongens livkorps og 1844 distriktslæge i København. Havde tillige en meget søgt privat lægevirksomhed, sad som medlem af Det kgl. medicinske selskabs hygiejniske udvalg og deltog i den Fenger-Hornemannske skoles reformbestræbelser. Salomonsen ønskede at få oprettet en epidemiologisk sygestatistik og var stærkt medvirkende til at få samlet ugentlige sygelister fra hovedstadens læger i 1850. Studerede den danske epidemihistorie og skrev 1854 doktordisputatsen Udsigt over Kjøbenhavns Epidemier i sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede. Udgav på grundlag af sygelisterne, i adskillige år omhyggeligt affattede årsberetninger om de epidemiske sygdomsforhold i København og fulgte livet igennem med i udviklingen i lægevidenskaben, især inden for sit gamle specialområde. Salomonsen havde adskillige tillidshverv i såvel kollegiale som andre institutioner og har stiftet forskellige legater for værdigt trængende. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1872. Var far til professor C.J. Salomonsen.