Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk godsejer og legatstifter

Født lørdag den 19. januar 1760 i Rønne, Bornholm
Død fredag den 20. april 1838 på Christianshavn, København

Klik her for at se alternativt billede af gravsted - fra Assistens Kirkegård, København

Mini-biografi: Var søn af en købmand og tilhørte en af Bornholms ældste slægter, blev som 16årig gift med en slægtning, der var købmand i Neksø, mistede 1786 både sin søn og mand. Giftede sig igen samme år med skibskaptajn Hans Peter Kofoed, som havde tjent en formue på afrikanske slavers arbejde i plantagerne på de daværende danske Vestindiske Øer. Parret bosatte sig på Christianshavn i den nuværende Heerings gård, manden var brygger og grosserer og købte under inflationen ved Napoleonskrigene, Holbæk Slots Ladegård samt godset Åstrup i Nordvestsjælland. Marie Kofoed beholdt begge ved mandens død 1812, var dygtig og sparsommelig, klarede sig økonomisk godt gennem både statsbankerotten 1813 og landbrugskrisen 1818, hvor mange gik fallit. Formuen blev brugt på indstiftelse af legater til fordel for trængende sømænds enker og børn, skoler, arbejdshuse, fiskerihavne, til stenkulsfremdragning, skovplantning, havebrug, landbrug, ugifte kvinder, hospitalsvirksomhed, uformuende pigebørn etc. Marie Kofoed ydede også studiehjælp og betalte bl.a. det meste af Johan N. Madvigs uddannelse. Blev 1818, efter sigende på grund af et legat på 100.000 rigsdaler til fordel for Skipperstiftelsen i København, af Frederik VI udnævnt til etatsrådinde, hvilket var usædvanligt, når man ikke var gift med en etatsråd.