Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, statistiker og historiker

Født søndag den 5. marts 1854 i København
Død tirsdag den 6. marts 1923 i København

Mini-biografi: Var søn af en boghandler, blev student 1871 og tog 1874 statsvidenskabelig eksamen. Marcus Rubin blev året efter leder af den kommunale statistik, indførte moderne metoder i behandlingen af historisk materiale med Bidrag til Kjøbenhavns Befolkningsstatistik i Hundredaaret 1630-1730, Studier til Københavns og Danmarks Historie samt Frederik VI.s Tid: Fra Kielerfreden til Kongens Død: Økonomiske og historiske Studier. Skrev Fattigvæsens Historie 1816-78 samt adskillige afhandlinger i tidsskrifter og dagblade. Rubin avancerede 1883 til chef for Kommunens statistiske Kontor, blev direktør for Statens statistiske Bureau 1895 og udnævntes 1902 til generaldirektør og chef for Skattedepartementet. Blev samme år optaget som medlem af Videnskabernes Selskab, var statens tilsynshavende ved Det danske Koloniallotteri, medlem af Dansk historisk forenings bestyrelse, formand for Nationaløkonomisk forening og kvæstor for Carlsberg-fondet 1914. Medlem af Danske selskab, af bestyrelsen for den midlertidige kommunale lånekasse, af Institut International de Statistique samt æresmedlem af Royal Statistical Society. Gennemførte sammen med statistikeren Harald Westergaard, de socialstatistiske undersøgelser Landbefolkningens Dødelighed i Fyens Stift og Ægteskabsstatistik paa Grundlag af den sociale Lagdeling, sidstnævnte udkom også på tysk. Rubin udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. og 1. grad og modtog et par udenlandske ordner. Var far til forfatteren Lis Jacobsen.