Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk præst

Født søndag den 14. december 1760 i København
Død tirsdag den 14. april 1846 i Højelse, Køge

Mini-biografi: Var søn af en tobaksspinder, gik i skole på Christianshavn, blev 1777 student i Roskilde, læste teologi, men opnåede først i 1786 at få attestats. Havde en poetisk åre, fik i studietiden adskillige venner og optrådte gerne ved selskabelige lejligheder, hvilket kunne være blevet en forhindring i forbindelse med at skulle bestride et alvorligt embede som præst. Mandrup Peder Kruuse vandt imidlertid enkedronning Juliane Maries sympati, blev på dennes anbefaling ansat som sognepræst i Højelse på Vallø Gods og varetog samvittighedsfuldt dette embede til sin død 58 år efter. Kruuse blev 1804 herredsprovst, fik 1815 rang med amtsprovster og blev 1832 konsistorialråd. Var kendt viden om, som en glimrende taler med en god indsigt i mange sager, fik flere af sine taler trykt, deltog gerne via tidsskrifter i kirkelige debatter og skrev flere både alvorlige samt mere muntre sange, der blev ret populære.

Højelse Kirkegård, Køge 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)