Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landmand, godsejer, politiker og foreningsstifter

Født lørdag den 14. december 1844 på Langholt, Nørresundby
Død lørdag den 12. juli 1902 på Langholt, Nørresundby

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, gik på Aalborg latinskole, tog præliminæreksamen på Sorø akademi og fik derefter en uddannelse inden for landbrug. Overtog i 1868 forpagtningen af afbyggergården Striben og oprettede i 1883 et stutteri med store jyske heste, havde her nogle af Jyllands højest betalte avlshingste. Arvede i 1884 hovedgården Langholt efter sin far og opdrættede, udover heste tillige sortbroget jysk malkekvæg. Modtog adskillige præmier på dyrskuer og ved landmandsforsamlinger for sine dyr. Malthe Ahlmann havde også interesse for mosekultur og plantning, så Langholts ejendomme blev ofte besøgt af både danske samt udenlandske landmænd, der blev godt modtaget og vist rundt af godsejeren og hans søster. Ahlmann sad som medlem af Landstinget for partiet Højre, var medlem af flere regeringskommissioner, bl.a. vedrørende told- og husdyrlovgivning. Var formand for Aalborg amts landboforening, medlem af landhusholdningsselskabets bestyrelse, af husmandsudvalget, af Aalborg amtsråd, af statens planteavlsudvalg som repræsentant for de samvirkende danske landboforeninger, af fællesudvalget for mosedyrkning, næstformand i jyske landboforeningers bestyrelse, medstifter af agrarforeningen og medlem af dens overbestyrelse, formand for Horsens-Hammer sogneråd. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog samt Dannebrogsmand. Et monument fremstillet af billedhuggeren Niels Hansen-Jacobsen, forestillende Ahlmann i hel figur, blev opstillet og afsløret ved Langholt i 1907.