Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, sprogforsker, runolog og professor

Født torsdag den 7. februar 1839 i Ringkøbing
Død torsdag den 29. april 1920 i København

Mini-biografi: Var søn af en toldbetjent, blev 1857 student fra Ribe Skole, rejste derefter til København og studerede flere forskellige sprog som hebræisk, arabisk, sanskrit, oldnordisk samt klassisk filologi. Hovedinteressen var dog de nordiske studier, i 1866 tog Ludvig Wimmer magisterkonferens i nordisk filologi og forsvarede 1868 disputatsen Om Navneordenes Bøjning i ældre Dansk oplyst af oldnordisk og andre Sprog i vor Sprogæt for en doktorgrad, udsendte 1870 bogen Oldnordisk Læsebog, der blev anvendt i mere end hundrede år. Blev 1871 ansat som midlertidig docent i sammenlignende sprogvidenskab, 1876 docent i nordisk filologi og var 1886-1910 ordinær professor i nordiske sprog ved Københavns Universitet. Hovedindsatsen lå inden for oldnordisk sproglære samt runologi, sammen med tegneren J. Magnus-Petersen rejste Wimmer landet rundt for at skaffe sig nøjagtige oplysninger om runemindesmærker og fik undersøgt samtlige danske runeindskrifter. Der gik ti år med indsamlingsarbejde, beskrivelse af runeindskrifter, transskriptioner samt tolkninger, inden værket De danske Runemindesmærker i fire store bind var klar til udgivelse i årene 1893-1908. Her findes tolkninger af alle de i datiden kendte runemindesmærker i Danmark, Skåne og Sønderjylland. Wimmer modtog Madvig-Medaillen, Fortjenstmedaljen i guld samt Storkorset, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 2. og 1. grad.