Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretssagfører og politiker

Født lørdag den 13. januar 1883 i Ikast
Død tirsdag den 1. september 1953 i Skovshoved

Mini-biografi: Var søn af en kommunelærer, læste jura, tog 1909 kandidateksamen og fik 1912 sagførerbestalling i Aarhus. Blev overretssagfører 1915, indgik samme år kompagniskab med sagfører Krag Møller og blev 1920 eneindehaver af forretningen. Andreas Christensen blev 1921 medlem af Aarhus Byråd 1921-25 for Venstre, sad i skatteligningskommissionen, udvalget for byens udvidelse og bebyggelse, repræsentantskabet for Idrætsparken. Var vandsynsmand for mindre vandløb, formand af bestyrelsen for Aarhus Sagførerforening, for kredsbestyrelsen for 10. sagførerkreds, bestyrelsen af Studenterkollegierne i Aarhus, medlem af bestyrelsen for Universitetssamvirket, efor for etatsråd C.G. Filtenborgs legat for handlende og håndværkere og for etatsråd C.G. Filtenborg og hustrus studielegat. Sad som formand i bestyrelsen for Marselisborg Studentergård, Aarhus Museums historiske afdeling, Det jyske Musikkonservatorium, Aarhus Venstreforening og for Fadderskabsforeningen for Tønder i Aarhus. Christensen blev 1934 provinsens første højesteretssagfører, fik endnu flere tillidsposter. Var bl.a. justitsministeriets tilforordnede ved Jysk Brandforsikringsforening for bygninger, medlem af konkurslovkommissionen, formand for bestyrelsen for Akts. De forenede jyske Farverier og Trikotagefabrikker, for nogle ejendomsaktieselskaber, Akts. Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, Akts. Aarhus Amtstidende, Akts. De jyske Kølehus og Isværk, Akts. Aarhus-Hallen, Akts. A. Wilson, Kobbersmedie og Metalvarefabrik. Medlem af tilsynsrådet for Aarhus og Omegns Bank, af bestyrelsen for Akts. I.C. Filtenborg og Akts. Chr. Juncher, Randers.