Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forstdocent, matematiker og professor

Født torsdag den 25. juni 1807 i København
Død søndag den 13. december 1840 i København

Mini-biografi: Var søn af præsten L.N. Fallesen, blev 1825 student, læste jura og modtog i 1830 guldmedalje for en matematisk afhandling, tog samme år juridisk kandidateksamen. Søgte 1832, forgæves stillingen som matematiklærer ved Universitet og tog i 1833 en magistergrad. Ludvig Sophus Fallesen tog på en lang studierejse til Tyskland, Frankrig og Italien, kom hjem 1835 og holdt flere forelæsninger over forstvidenskab i København. Blev året efter udnævnt til forstdocent, med pligt til at læse over forstvidenskab, læren om jagtvæsenet, matematik samt forst- og jagtlovgivning, fik siden titel af professor. Fallesen sad som medlem af Forsteksaminationskommissionen og fik sin kortvarige virksomhed til trods, stillet flere forslag til en mere hensigtsmæssig og fornuftig skovbrugsundervisning, hvoraf mange blev gennemført. Fallesen interesserede sig for de juridiske og statsøkonomiske sider af faget og udgav i 1836 Chronologisk Samling af de kongelige Forordninger og aabne Breve, Forst-Jagtvæsenet angående og i 1839 en oversættelse af Ricardos Political economy and taxation. Var bror til Edvard Fallesen.