Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk stiftamtmand

Født onsdag den 10. maj 1797 i København
Død fredag den 4. maj 1838 i Aalborg

Mini-biografi: Var søn af en kontreadmiral, studerede jura og tog kandidateksamen 1819, udnævntes samme år til kammerjunger og blev 1820 auditør, forfremmedes 1826 til overauditør. Lorentz Angel Krieger blev i 1829 udnævnt til amtmand over Islands søndre amt samt til konstitueret stiftsmand over hele Island, blev i denne stilling fast ansat 1831. Var på et længere ophold i Rom blevet optaget i kredsen omkring Bertel Thorvaldsen og havde set dennes døbefont, der var tiltænkt en islandsk kirke og skrev i 1829 til billedhuggeren om det var muligt at få sende døbefonten til øen af sted samme år, så han og det islandske folk kunne få glæde af den. Krieger kom 1834 med i den kommission, der skulle undersøge den islandske lovgivning vedrørende handelen og blev samme år medlem af Østifternes Stænderforsamling. Kom tilbage til Danmark 1836, men vedblev at passe sine embeder på Island herfra. Varetog samtidig stillingen som stiftamtmand i Aalborg stift og amtmand for Aalborg amt, men døde kun et år efter at være indsat i denne stilling.