Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Russisk forfatter

Født fredag den 9. september 1808 i Jasnaja Poljana (Yasnaya Polyana), Tula oblast, Rusland
Død torsdag den 20. oktober 1910 i Astapovo, Rusland

Mini-biografi: Familien tilhørte den russiske landadel. Tolstoj arvede det fædrene gods, som kom til at danne rammen om en stor del af hans liv. Indtrådte efter jurastudier i hæren og deltog som artilleriofficer i felttog i Kaukasus samt i forsvaret af fæstningen Sevastopol under Krimkrigen. Oplevelserne under krigen danner grundlag for Fortællinger og Skildringer fra Sevastopol (1856), hvis realistiske fortællemåde gjorde Tolstoj kendt som forfatter. Forlod hæren og vendte tilbage til sit gods, fortsatte her forfatterskabet bl.a. med de store romaner Krig og Fred (1864-69) og Anna Karenina (1873-76). Tolstoj var tidligt bevidst om sin socialt privilegerede stilling og gjorde forsøg på at forbedre forholdene for de livegne bønder på sit gods. Havde en vis succes med en skole, hvor bøndernes børn undervistes efter Rousseaus pædagogiske principper. En religiøs vækkelse omkring 1880 førte Tolstoj frem til et kristent livssyn baseret på Jesu Bjergprædiken og med udprægede anarkistiske og pacifistiske træk. Dette bragte ham i konflikt med det officielle Rusland og med den ortodokse kirke og ikke mindst med sin egen hustru. I en alder af 82 år forlod Tolstoj sit hjem og blev efter nogle dage fundet forkommen på en jernbanestation, afgik her ved døden.