Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk departementschef og landøkonomisk forfatter

Født torsdag den 20. december 1787 på Eriksholm forpagtergård, Ågerup, Holbæk
Død fredag den 14. juli 1865 i København

Mini-biografi: Var søn af en konferensråd, blev i 1806 student, læste jura og tog kandidateksamen i 1812, blev året efter auskultant i Rentekammeret og i 1815 amtsforvalter for Hjørring Amtstuedistrikt. Blev i 1832 udnævnt til at drøfte den påtænkte stænderforfatning, i 1834 valgt til deputeret for Aalborg, tog ivrigt del i stænderforsamlingens forhandlinger og fremlagde i 1840 den aalborgske petition om en fri forfatningsindførelse og skrev en adresse til Christian VIII. Ludvig Christian Brinck-Seidelin valgtes til Den Grundlovgivende Rigsforsamling, men kom aldrig i Rigsdagen eller Rigsrådet. Blev i 1845 udnævnt til generaldecisor samt chef for det danske regnskabsvæsen i Rentekammeret, kom i 1848 til Finansministeriet og blev 1860 chef for Revisionsdepartementet. Ejede Aggersborggård ved Løgstør og arvede i 1861 det Brinck-Seidelinske Fideikommis. Skrev adskillige afhandlinger samt artikler, udgav i 1828, efter opfordring fra Det kgl. Landhusholdningsselskab, en beskrivelse af Hjørring Amt og blev hædret med selskabets pris, var formand i bestyrelsen for Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug og udgav her, i 1840 en bog om det danske Skatte- og Afgiftsvæsen. Brinck-Seidelin blev udnævnt til konferensråd samt Dannebrogsmand, modtog Storkorset, Ridderkorset, Sølvkorset og Kommandørkorset af Dannebrog. Fik tillige en gade i Hjørring opkaldt efter sig.

Søndermark Kirkegård, Frederiksberg (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:hs)
portræt © Det Kongelige Bibliotek