Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist og dommer

Født torsdag den 26. april 1866 i København
Død fredag den 3. juni 1927 i Skive

Mini-biografi: Var søn af en urtekræmmer, blev 1883 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, læste jura og tog kandidateksamen 1888. Arbejdede derefter et år som fuldmægtig for by fogeden i Aarhus og to år på et sagførerkontor. Lars Andreas Lemming flyttede 1892 til København og fik egen sagførerpraksis, blev 1894 udnævnt til overretssagfører og førte fra 1909-14 offentlige og beneficerede sager ved Landsover- og Hof- og Stadsretten, Københavns Kriminal- og Politiret samt Sø- og Handelsretten i København. Virkede fra 1913 som byfoged og byskriver i Skive og var herredsfoged og skriver i Salling Herred, fra 1919 som dommer i Skive mv. Lemming sad som medlem af sagførerrådet for 1. sagførerkreds, var i to år formand for Værgerådet for Københavns 1. Værgerådskreds, i året 1897-98 formand for Studentersamfundet, sad 1913-14 i Københavns Borgerrepræsentation som repræsentant for Det Radikale Venstre, var 1916 formand for bestyrelsen ved arbejdsanvisningskontoret i Skive og var fra 1919 formand for Fredningsnævnet i Viborg Amt.