Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk præst og provst

Født mandag den 11. februar 1929 i Hodde, Varde
Død onsdag den 27. december 2017

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, fik efter skoletiden arbejde ved landbruget, men ønskede at blive præst, gik på kursus og blev i 1950 student. Virkede en tid som lærer ved Tommerup Højskole, læste teologi på Københavns Universitet, tog kandidateksamen 1958 og var 1959-64 sognepræst i Sønderup-Suldrup. Kristian Hjerrild Buhl blev i 1964 udnævnt til forstander for Haslev Udvidede Højskole og varetog, sammen med sin hustru Enna Ølgaard Buhl, stillingen gennem 16 år. Virkede tillige som ulønnet hjælpepræst i Haslev, var feltpræst af reserven 1959-80 og derefter sognepræst i Haslev-Freerslev samt provst for Ringsted-Sorø Provsti fra 1980. Blev tildelt adskillige tillidshverv, sad som formand for Haslev Menighedsråd, Kirkens Korshærs Storkreds, Sammenslutningen af Indre Missions Højskoler og Ungdomsskoler, af bestyrelsen for Kristeligt Dagblad samt Kristeligt Dagblads Fond, for KFUM's Soldaterhjem i Aalborg og Hvorup samt for Højskolernes Sekretariat. Var medlem af Haslev Rotary, af bestyrelserne i Kristelig Akademisk Forening, KFUM og KFUK's Kredsforbund, Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Nordisk Kirkeligt Studieråd, Undervisningsministeriets elevstøtteudvalg, Handelsministeriets energioplysningsudvalg, Undervisningsministeriets uddannelsesråd for ungdoms- og voksenundervisningen m.v. samt af Kirkeministeriets arbejdsgruppe vedrørende folkekirkens forsikringsforhold. Skrev bogen: Til rådighed for livet. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.