Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og justitsminister

Født mandag den 27. august 1900 i Præstø
Død torsdag den 12. juni 1980 i København

Mini-biografi: Var søn af en dyrlæge, tog i 1916 realeksamen, blev 1918 student og 1924 cand.jur. Arbejdede som dommerfuldmægtig i Brovst og Herning, var konstitueret dommer ved Vestre Landsret, dommer i Viborg og Herning. Valgtes i 1943 til Folketinget, kom samtidig i Herning Byråd og blev formand for byens konservative vælgerforening. Gik efter regeringens tilbagetræden ind i modstandsbevægelsen, deltog i illegalt bladarbejde og dannede modstands- samt sabotagegrupper. Blev arresteret af Gestapo, sad først fængslet i Aarhus og derefter i Frøslevlejren til krigen var slut. Knud Thestrup var efter befrielsen formand for modstandsbevægelsens lokalkomité i Herning, valgtes i 1945 til Folketinget for de konservative i Ringkøbing amt, repræsenterede 1947-71 Herning-kredsen, 1971-73 Københavns Østre Storkreds. Var justitsminister i regeringen Hilmar Baunsgaard, fik gennemført loven om offentlig forvaltning, skærpet straffen for narkotikahandel, nedlagt forbud mod forskelsbehandling pga. race eller tro, fik myndighedsalderen nedsat fra 21 til 20 år, afskaffet voksencensur af film, ophævet forbuddet mod pornografi og udvidet adgangen til fri abort. Medlem af finansudvalget, lønningsrådet, af kommissioner om grundskyld, realkredit og forvaltning. Var landsformand for partiets hovedbestyrelse og næstformand af folketingsgruppen. Udgav erindringsbogen Mit livs gågade samt en bog om justitsminister P.A. Alberti. Udnævntes til Kommandør og Ridder af 1. grad af Dannebrog.