Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, docent, forfatter og professor

Født tirsdag den 23. oktober 1906 i Charlottenlund
Død torsdag den 1. september 1983 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en ingeniør, blev 1924 student fra Ordrup Gymnasium, læste jura, tog kandidateksamen 1929 og blev samme år ansat som sekretær i justitsministeriet. Forsvarede 1934 sin disputats Modregning i Konkurs - En kritisk Undersøgelse under Hensyntagen til dansk og fremmed Ret, for en doktorgrad og blev året efter lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet, var fra 1936 docent i retsvidenskab ved Aarhus universitet. Knud Illum fik 1942 titel af professor, var i to år rektor for universitetet, til 1969 efor for studenterkollegium 8 og 9. Var medredaktør af den litterære afdeling af Ugeskrift for Retsvæsen, medlem af den særlige klageret angående genoptagelse af straffesager og sad et år som medlem af Aarhus byråd. Var formand i bestyrelsen for Ceres Bryggerierne A/S, medlem og siden næstformand af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank og formand for kontrolkomitéen for Kreditforeningen af industrielle Ejendomme. Skrev en del bøger om juridiske emner som Forelæsninger over almindelig Formueret, Den kollektive Arbejdsret, Servitutter, Lov og Ret, Ejendomsforbehold, Bestanddele og Tilbehør, Dansk Tillidsmandsret, Tinglysning, Dansk Tingsret og Om Ejerpant og Panteprioritet. Illum modtog nordisk retsvidenskabs højeste udmærkelse: Den Anders Sandøe Ørstedske hædersmedalje, blev udnævnt til Kommandør af den Svenske Nordstjerne Orden og til Kommandør af Dannebrog.