Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge og modstandsmand

Født tirsdag den 9. oktober 1906 i København
Død søndag den 10. april 1977 i København

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev 1924 student fra Østre Borgerdydskole, læste medicin og tog eksamen 1931. Specialiserede sig i psykiatri og neurologi, skrev disputatsen Om psykiske Funktioner ved intracranielle Svulster og forsvarede den for en doktortitel i 1944. Knud Hermann virkede som overlæge i neurologi og psykiatri i invalideforsikringsretten fra 1951, blev samme år afdelingslæge ved Rigshospitalets neuromedicinske afdeling og udnævntes til overlæge 1954. Var i årene 1948-70 neurologisk-psykiatrisk konsulent ved ordblindeinstituttet i København og underviste i neuromedicin ved Københavns Universitet 1966-73. Hermann sad som medlem af bestyrelsen for Landsforeningen for Ordblindesagen i Danmark, for Foreningen af Yngre Læger og af dennes voldgiftsret, i bestyrelsen for Dansk Neurologisk Selskab, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Bekæmpelse af dissemineret Sclerose i Danmark. Var formand for bestyrelsen i Medicinsk Selskab for Revalidering og ærespræsident ved 19. nordiske neurologkongres i 1970. Var medarbejder ved Klinisk Ordbog, skrev adskillige artikler til lærebøger og tidsskrifter om invaliditet og neurologiske emner, har udgivet Om medfødt Ordblindhed, Reading Disability og skrev sammen med Mogens Fog: Om Afasi, Afatiske Sprogforstyrrelser og Om neurologi. Hermann blev 1968 tildelt grosserer Sønnich Olsens legat. Gift med Ruth Hermann og far til arkitekt Hanne Marcussen.