Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forfatter, historiker og professor

Født fredag den 13. august 1875 i Aarhus
Død fredag den 30. juni 1967 i København

Mini-biografi: Var søn af sognepræst Adam Fabricius, tog studentereksamen fra kursus 1895, skoleembedseksamen med historie som hovedfag 1901. Modtog 1903 universitetets guldmedalje for en afhandling om nationalitetsskiftet i Skåne efter 1658, tog 1906 doktorgraden for 2. bind af Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige, der fører fremstillingen op til 1676. Blev 1909 underarkivar ved Rigsarkivet, 1917 professor i historie ved Københavns Universitet med 15- og 1600-tallet, Orienten og Grækenland i oldtiden som undervisningsområde, var tillige regensprovst. Knud Fabricius behandlede mange forskellige emner i specialafhandlinger og monografier, værket Das antike Syrakus = Klio vandt international anerkendelse, bogen Kongeloven. Dens Tilblivelse og Plads i Samtidens natur- og arveretlige Udvikling er en omfattende idéhistorisk undersøgelse, andre skrifter omhandler bl.a. begrebsanalyse og -historie og statsretlige problemer. Bidrog til den almindelige Danmarkshistorie med Enevældens Dæmring og den ældre Enevælde samt Sønderjyllands Historie. Sad under grænsestriden i komiteen for Flensborg og Mellem-Slesvig. Fabricius redigerede og ydede bidrag til populærhistoriske værker, som Danske Stormænd, Danmarks Konger og skrev bogen om Griffenfeld. Var medstifter siden formand af Dansk historisk fællesforening, i bestyrelsen for Den danske historiske forening og var forstander for Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie. Var medlem af Videnskabernes selskab, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør.

Søllerød Kirkegård 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)