Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk landsretssagfører og lektor

Født lørdag den 12. februar 1927 i Sundby, København
Død søndag den 19. november 1978 i København

Mini-biografi: Var søn af en professor, blev 1945 student, læste jura og tog kandidateksamen 1950, var herefter ansat som fuldmægtig hos højesteretssagfører Kjeld Rørdam. Knud Ehlers fik 1953 bestalling som landsretssagfører i København, tog straks efter på studierejse til Frankrig og England. Skrev 1955 bogen Håndhævelse af Undladelsespligter, modtog universitetets guldmedalje og blev 1958 ansat som lektor i retsvidenskab. Havde møderet for Højesteret fra 1958 og beskikkedes som advokat 1977. Leverede adskillige artikler og kommentarer til de skiftende lejelove, fulgte nøje med i udviklingen af bestemmelserne, var medlem af boligministeriets udvalg og rejste 1961 spørgsmålet om ejerlejligheder i en artikel i Advokatbladet. Skrev 1976, sammen med Holger Kallehauge og Arne Blom, Kommentar til lejeloven og skrev i forbindelse med internationalt samarbejde en afhandling om Compensation on Compulsary Purchase in Denmark. Ehlers var medstifter af Foreningen af sagførerfuldmægtige i vestre landsdelskreds, medlem af kredsbestyrelsen for Sagførersamfundets 1. kreds, af advokatrådet, af det internationale handelskammers voldgiftsret i Paris, af handelskammerets voldgifts-kommission, af La Commission Consultative des Barreaux de la Communauté Européenne og formand for fællesmarkedsudvalget. Sad i bestyrelsen for flere grundejerforeninger og var kommitteret i Kreditkassen for husejere i København. Skrev adskillige artikler i både danske og udenlandske fagtidsskrifter om bl.a. lejeforhold.

Gentofte Kirkegård 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)