Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk erhvervsmand, jurist, overretssagfører og mæcén

Født søndag den 6. august 1876 i København
Død onsdag den 26. september 1945 i København

Mini-biografi: Student 1896, cand.jur. 1905. Blev overretssagfører i 1908, men ophørte allerede i 1911 med at praktisere. Derefter direktør for A/S Silkehuset på Vimmelskaftet i København, en betydelig grossist- og detailvirksomhed inden for silkehandel, som Dahls far havde oparbejdet. Desuden involveret i forlagsvirksomhed, bl.a. som formand for bestyrelsen i C.A. Reitzels Forlag. Bestred i tidens løb et stort antal tillidsposter i erhvervslivet samt i nationale og kulturelle organisationer. Havde fra sit barndomshjem fået en stor interesse for den sønderjyske sag. Var i en årrække medlem af Grænseforeningens hovedbestyrelse, formand for Flensborg-Samfundet og medlem af tilsynsrådet for Flensborg Avis. Lagde desuden en indsats i Foreningen til Gamle Bygningers Bevarelse og i Naturfredningsforeningen. Oprettede Lauritz og Augusta Dahls Mindefond til støtte for danskheden i Sydslesvig og til bevarelse af danske natur- og kulturværdier. Købte 1929 Sandbjerg gods i Sundeved, som efter hans død af hustruen Ellen Dahl blev skænket til Aarhus Universitet som kursusejendom.